ידיעון ותקנון לסטודנט 2021

אנו מודים לך על שבחרת ללמוד במכללת סמארט , הצטרפת למכללה ממובילות את שוק ההכשרה וההסמכה הטכנולוגית והניהולית בישראל.

על מנת להקל על צעדיך הראשונים כסטודנט/ית, נודה לך אם תקדיש/י מזמנך לעיין במידע המצורף, הנוגע לסדרי הלימוד וכללי ההתנהגות המחייבים אותך בעת לימודיך במכללת סמארט,

בנוסף להודעות שתקבל/י בדואר האלקטרוני ובSMS- ,עליך לעקוב מעת לעת גם אחר הודעות ופרסומים שוטפים על לוחות המודעות של המכללה.
פרסומים אלה כמוהם כהודעה אישית לכל הנוגעים בדבר.

הנהלים והתקנון הכלולים בידיעון זה מחייבים את הסטודנט מרגע הירשמו ללימודים.
נשמח לעמוד לרשותך, סגל המדריכים והסגל המנהלי, ככל שיידרש.

אנו מקווים כי שהותך עמנו תהיה נעימה ומועילה ככל האפשר ומאחלים לך הצלחה בלימודיך.
הערה: לנו במכללת סמארט מחויבות עמוקה לשוויון בין המינים. כל האמור להלן בלשון זכר מתייחס גם לנשים.

למי מיועדים הקורסים וההשתלמויות שלנו?
         מכללת סמארט מציעה קורסים והשתלמויות:

 • לאנשי מקצוע המעוניינים להתעדכן בחידושים
 • למעוניינים לרכוש מקצוע טכנולוגי
 • למבקשים לשדרג או להסב מקצוע לאנשי IT
 • לחברות טכנולוגיות
 • לבנקים וחברות ביטוח
 • למשרדי ממשלה
 • לחברות ממשלתיות ועוד


היכן תמצאו אותנו?

 • קמפוס תל אביב
 •  קמפוס ירושלים
 • קמפוס רחובות
 • קמפוס חיפה
 • קמפוס נתניה
 •  קמפוס באר שבע
 • קמפוס ירכא 

2. מינהלות
2.1 כיתות הלימוד
2.1.1 כיתות הלימוד לכל קורס ניתנות לשינוי במהלך הקורס, ואף עשויות להיות ממוקמות מחוץ לקמפוס.
2.1.2 חל איסור מוחלט להכניס דברי מזון ושתייה לכיתות הלימוד.
2.1.2 חל איסור מוחלט לעשן בקמפוס.
2.1.4 בסיום השיעור כל סטודנט מתבקש להשאיר את עמדתו מסודרת ונקייה, ולהקפיד על כיבוי המחשב וסידור העמדה האישית בתום כל יום לימודים
2.1.5 על הסטודנטים להגיע למכללה בלבוש הולם.
2.1.6 מבני המכללה, לרבות כיתות הלימוד עלולים להיות מוגנים על ידי מערכות צילום ופיקוח לצורכי אבטחה.
2.1.2 חל איסור מוחלט למחוק קבצים מהמחשב, לנעול מחשב ע”י סיסמא ולשמור חומרים אישיים על המחשב.

2.2 כיתה לתרגול עצמי
2.2.1 המכללה תאפשר למשתתפים בחלק מקורסי הלימוד לבצע תרגול עצמי בהתחברות למערכות המכללה מרחוק.
2.2.2 אין המכללה מתחייבת להקצות כיתה קבועה לתרגול עצמי על בסיס יומיומי. על הסטודנט להתעדכן באמצעות מינהל המכללה לגבי שיבוץ כיתות לתרגול עצמי.
שיבוץ זה כפוף לשינויים יומיים. יש לתאם מראש, עם מינהל המכללה, הגעתכם לתרגול עצמי ביום המבוקש.

2.3 חנייה
המכללה ממוקמת על ידי צירי תחבורה ציבורית נוחים מאוד .
למבקשים להגיע עם רכב פרטי , אין המכללה מתחייבת להספקת מקומות חניה , יש לפנות לרכזי הקורסים להכוונה על הסדרי חניה בכל קמפוס.

2.4 פינת שתייה
בקמפוסים עומדת לרשותכם פינת שתייה חמה ללא תשלום. אנא הקפידו על שמירת הניקיון והימנעו מבזבוז.

2.5 מינהל המכללה
מינהל המכללה יעניק לסטודנטים טיפול בכל הנושאים הרלבנטיים וביניהם: מתן אישורים, טיפול בפניות ובקשות, נושאים אישיים, שאלות שונות הקשורות לתכנית הלימודים,
בחינות ועבודות, קשר עם המדריכים ועוד.
מינהל המכללה לשירותכם:
בימים א’ ה’ בין השעות: 9:00 – 18:00
ובימי ו’ בין השעות: 9:00 – 13:00
בטלפון לכל הקמפוסים: 03-3020136

2.6 ייעוץ והרשמה
בנושאי רישום לקורסים וייעוץ, ניתן לפנות אל מינהל המכללה.

2.7 חובת התעדכנות
סטודנט המחסיר שיעור או שיעורים, מכל סיבה שהיא, מתבקש לברר במינהל המכללה האם בזמן
היעדרו פורסמו עדכונים כלשהם או חולק חומר לימודי בכיתה.
חובת ההתעדכנות מוטלת על הסטודנט.

2.8 חובת רישום נוכחות
סטודנט המגיע באיחור של עד שעה אקדמית ( 45 דק’ ) לא ייחשב הדבר בחיסור ביומן הנוכחות אלא כחיסור חלקי.
סטודנט היוצא עד שעה אקדמית ( 45 דק’ ) לפני סיום המפגש לא ייחשב הדבר כחיסור ביומן הנוכחות אלא כחיסור חלקי.
כל 3 חיסורים חלקיים מהווים חיסור של שיעור מלא.
באחריות הסטודנט לוודא עם רכז שירות הקורס שבוצע רישום נוכחות עבורו במקרה של איחור .
רישום הנוכחות יעשה ע”י רכז/ת השירות בכל זמן שייראה לו לנכון ( תחילה/ סוף מפגש )
כל בירור בנושא נוכחות יעשה על סמך הרישומים ביומן הכיתה.

2.9 לוח מודעות
מרגע שפורסמה הודעה כל שהיא על לוח המודעות או לוח הכיתה, או הועברה בע”פ בכיתה, או נשלחה בדואר אלקטרוני או ב- SMS , ע”י מינהל המכללה,
אנו מניחים כי ההודעה הועברה לכלל הסטודנטים.
חובת ההתעדכנות, במקרה של היעדרות מהכיתה, חלה על הסטודנט.
דואר אלקטרוני, או SMS , או מכתב הנשלח לבית הסטודנט על פי הכתובות שמסר עם הרשמתו ,יחשב כאילו התקבל על ידו.

2.10 טיפול מנהלי בסטודנטים
הטיפול בסטודנט הלומד בקורס ימשך עד סוף השנה הקלנדרית בה מסתיים הקורס:
2.10.1 על הסטודנט להשלים חובותיו הלימודיות עד לסיום הקורס.

2.10.2 סטודנט המבקש לקבל תעודת גמר, אך לא השלים חובותיו בקורס או בקורסים מסוימים (לא הגיש עבודות, לא עמד בבחינות, וכו’) יוכל ללמוד מחדש את הקורס/ים אותם לא
השלים במהלך השנה העוקבת לשנה בה הסתיים הקורס בלבד. כל זאת, בכפוף לאישור המכללה ומדיניות תשלום שכ”ל להשלמת הקורסים הרלבנטיים.

2.10.2 הטיפול בסטודנט בקטגוריה של “לא השלים חובותיו בקורס” ימשך עד תום השנה הקלנדרית בה הסתיים הקורס.
במידה ולא השלים חובותיו לא יהיה זכאי הסטודנט לתעודת גמר, אלא לאישור לימודים בלבד.

2.10.4 אופציה להשלמת לימודים, לפי האמור בסעיף 2.12.2 לעיל, תינתן פעם אחת בלבד.
הרישום להשלמת הקורס יעשה עפ”י מועדי הרישום, כפי שיקבעו לקורס המסוים באותה עת.

2.10.5 סטודנט יוכל לחדש לימודיו בקורס עד שנה אקדמית אחת מיום הפסקת לימודיו, בכפוף לאישור המכללה.
לדוגמא: סטודנט שלמד בשנת הלימודים 2017 והחליט שלא להמשיך השתתפותו בקורס, יוכל לחדש לימודיו, אם רצונו בכך ובכפוף לאישור המכללה, בשנת
הלימודים 2018 . מעבר למועד זה לא ניתן לחדש לימודים ועל הסטודנט יהא להתחיל לימודיו מהתחלה בלא התחשבות בשנת הלימודים אותה למד.
דחיית המשך הלימודים בשנה, כאמור לעיל, מותנית בכך שלא יבוצעו שינויים בתכנית הלימודים אשר לא יאפשרו את דחיית הלימודים.

2.11 אישורים
סטודנט הנרשם/המשתתף/המסיים קורס זכאי לקבלת האישורים /תעודות הבאים:
2.11.1 אישור הרשמה ללימודים עם קבלת הסטודנט לקורס.

2.11.2 אישור לימודים במהלך הקורס.

2.11.3 תעודת גמר זכאות לתעודת גמר מותנית בעמידה בכל הדרישות קרי הכספיות והפדגוגיות (כמפורט בסעיף 2.2 ) בקורס בו השתתף הסטודנט.
למשלמים בשיקים זכאות לתעודת גמר רק לאחר פירעון שיק אחרון לתשלום ובתנאי – שהושלמו כל הדרישות הפדגוגיות.

2.11.4 גיליון ציונים/נושאים יינתנו רק בקורסים מסוימים כנספחים לתעודת הגמר בסיום הקורס.

 • הפקת אישורים ו/או תעודות (מקור) ללא תשלום.
 • הפקת העתקי אישורים ו/או העתקי תעודות כרוכה בתשלום, לפי תעריף שייקבע ע”י המכללה.
 • האישורים /התעודות יימסרו לסטודנט או ישלחו לביתו על פי בקשתו.

3. זכויות וחובות הסטודנטים
3.1 פטורים
סטודנט המבקש לקבל פטור ממקצועות מסוימים על סמך לימודיו במוסד אחר, יגיש בקשה בצירוף דיווח מפורט על הקורסים והבחינות שעמד בהם.
הבקשה יכולה להתייחס רק לקורסים אשר זיכו את הסטודנט בציון עובר לפחות ( 62 ומעלה).
לדיקן המכללה או מי שהוסמך על ידו, שיקול הדעת הבלעדי להחליט האם ניתן לפטור את הסטודנט מהקורס. החלטתו תהא סופית.
סטודנט יוכל להגיש בקשה לקבלת פטור משני מודולים בלבד במהלך שנת לימודים.
קבלת פטור מהשתתפות במודול לימודים אינה מזכה בהחזר שכר לימוד עבור קורס זה.
מנין השעות של הנושא הפטור ירד מסך השעות המצוינות בתעודת הגמר.
יודגש, כי אין המכללה מתחייבת להעניק פטורים כלשהם וכל מקרה יישקל לגופו של עניין על פי שקול דעת המכללה.

3.2 לקויות למידה
סטודנט אשר יש בידו אישור רשמי המעיד על לקות למידה, יוכל לקבל בהתאם להמלצות האבחון הקלה של תוספת זמן במבחנים הפנימיים בלבד.

3.3 השתתפות בלימודים ודרישות פדגוגיות מהסטודנט
לצורך קבלת תעודת גמר בקורס נדרשת מהסטודנט השתתפות בלפחות 85% משעות הקורס.
15% היעדרות בקורס תתאפשר רק במקרה שלא מדובר ברצף היעדרות ממודול שלם של הקורס.
נוכחות בהגשת פרויקט הינה חובה. סטודנט הנעדר זמן ממושך וחורג ממסגרת ההיעדרות המותרת, מתבקש להעביר למינהל המכללה אישור על סיבת היעדרותו.
כמו כן, הסטודנט חייב לעמוד בדרישות מנהליות של המכללה (תשלום מלוא שכר הלימוד) ובדרישות המדריכים בכל אחד מן הקורסים (חובת הגשת כל מטלות הקורס: מבחנים, תרגילים, עבודות,
פרויקטים וקבלת ציון עובר בכל אחת מן המטלות).

3.4 איחורים
כניסה לכיתה עד 12 דקות לאחר המועד המתוכנן לתחילת השיעור מותרת. עם זאת, אנו מבקשים מהסטודנטים לדייק בהגעתם לכיתה.
במידה וסטודנט מאחר מעבר ל 12 דקות ויש בכניסתו לדעת המדריך / רכז הקורס  משום הפרעה למהלך התקין של השיעור, רשאי המדריך שלא לאפשר לסטודנט להיכנס לכיתה אלא לאחר ההפסקה.
אי מילוי הוראת מדריך שלא להיכנס לשיעור, מהווה עבירת משמעת ועלולה להביא לנקיטת צעדי משמעת כנגד הסטודנט.
ובהתאמה לסעיף 2.8.

3.5 השלמת חומר לימודי
האחריות להשלמת חומר הלימודים בקורס מוטלת על הסטודנט הנעדר מהלימודים מכל סיבה שהיא.

3.6 עדכונים
חובת עדכון פרטים אישיים מוטלת על הסטודנט. סטודנט מתבקש לעדכן את המכללה על כל שינוי שחל בפרטיו האישיים לרבות כתובת מגוריו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו ומספר הטלפון הנייד.
במידה והסטודנט לא עדכן את פרטיו, אין המכללה אחראית לחומרים ו/או הודעות שישלחו אל הסטודנט.
חומרים/הודעות שישלחו אליו בדואר, או בדואר אלקטרוני, או ב – SMS , או טלפונית לפי הפרטים שמסר ומופיעים ברישומי המכללה, ייחשב כאילו נמסר לו.

3.7 קבלת ייעוץ ממדריך או ממרכז מקצועי
מומלץ שלא לדחות שאלות במקרה של אי הבנת החומר. אנו מבקשים ומפצירים בכל סטודנט המתקשה בנושא כלשהו,
לנצל את האפשרות להיפגש עם המדריך הרלבנטי מבעוד מועד בכדי ללבן נושאים לא מובנים.
כלל זה חל לגבי כל קורס הנלמד במסגרת המכללה.
סטודנט יוכל לפנות בנושאי לימוד גם לרכזים המקצועיים שנקבעו לכל קורס.

3.8 בקשה להפסקת לימודים, הקפאת לימודים, חידוש לימודים וחזרה על קורס
סטודנט המחליט להפסיק את לימודיו או להקפיא את השתתפותו בקורס יודיע על כך בכתב למינהל המכללה בהקדם האפשרי.
הקפאת לימודים מותנית באישור מינהל / דיקן המכללה ובכפוף לתנאים הבאים:

 • כלל הבקשות להקפאת/הפסקת לימודים יובאו להחלטת ועדת חריגים המתכנסת באופן חודשי.
 • סטודנט רשאי להקפיא את לימודיו לתקופה של עד שנה קלנדרית מיום אישור מינהל המכללה על הקפאת לימודיו.
  לא תינתן הארכת הקפאת לימודים מעל לתקופה של שנה קלנדרית.
 • חידוש לימודים לאחר הפסקתם /הקפאתם ולחילופין חזרה על קורס אינם נעשים אוטומטית. על הסטודנט לפנות במכתב מפורט למינהל המכללה בו ינומקו סיבות בקשתו
  והקורס אליו מבקש הסטודנט להירשם. הבקשה תידון על ידי מנהל המכללה ותשובה רשמית תימסר לסטודנט בכתב.מובא בזאת לידיעת סטודנט המבקש להפסיק/להקפיא את לימודיו כי:
 • לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו ו/או הקפאת תשלומי שכר לימוד שהתחייב עליהם בגין דחיית לימודיו.
 • מוטלת עליו חובת ההתקשרות עם מינהל המכללה לתיאום השתתפות בקורס חילופי עד שנה מיום דחיית/הפסקת לימודיו.
 • ידוע למבקש כי פתיחת קורס חילופי מותנית במספר מינימום של נרשמים וכי יתכן ולא יפתח קורס נוסף בקמפוס בו לומד הסטודנט בעת הגשת הבקשה.
  בנסיבות אלה חידוש הלימודים יהיה בקורס חלופי ו/או בקמפוס חילופי של המכללה במסגרת תקופת הזכאות שנקבעה כמפורט לעיל.
 • תכנית הלימודים עשויה להשתנות ועל כן לא יהיה זכאי לקבל את ספרי הלימוד אשר לא נכללו במסגרת הקורס המקורי אליו נרשם ובו השתתף עד להקפאת/הפסקת לימודיו.
 • חידוש הלימודים יהיה מהשלב בו הקפיא הסטודנט את לימודיו. חזרה על הקורס במלואו תהא מותנית בתשלום שכר לימוד שיקבע ע”י המכללה.
 • אין המכללה מתחייבת שהקורס אותו המבקש הקפיא ימשיך להיות מוצע בעתיד באותה המתכונת, אם בכלל.
 • תוקף אישור הקפאת קורס הינו לשנה קלנדרית מרגע הוצאת החלטת הועדה לתלמיד.
 • בבקשות למעבר בין קורסים, לפני מעבר התלמיד לקורס אחר יידרש לעמוד בקריטריונים הנדרשים לקורס זה.

3.9 הפסקת לימודים – כללי משמעת 
המכללה שומרת על זכותה להפסיק מידית לימודיו של סטודנט במקרים הבאים:
3.9.1 משמעת
3.9.1.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מדריכיה או עובדיה, שניתנו על ידם תוך כדי מילוי תפקידם.
3.9.1.2 מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה, רשויותיה, מדריכיה או עובדיה, או הסתרת מידע ביודעין או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים במכללה.
3.9.1.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו (בין אם אלה נעשו לתועלתו האישית, בין אם נעשו לתועלתו של חבר/ה ללימודים).
3.9.1.4 הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה או לעבודות, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בע”פ או בכתב.
3.9.1.5 פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה או בכל רכוש אחר המשמש לצרכיה.
3.9.1.6 גניבה או נטילה ללא רשות של רכוש המכללה או רכוש הנמצא ברשותה.
3.9.1.7 התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, גופם או ברכושם של מדריכי, עובדי המכללה או הסטודנטים של המכללה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם
כמדריכים, עובדים או סטודנטים, או אם נעשתה בתחומי המכללה.
3.9.1.8 התנהגות שאיננה הולמת את כבוד המכללה או מעמד של סטודנט במכללה.
3.9.1.9 הפרעה למהלכם התקין של הלימודים.

3.9.2 סיבות מנהליות להפסקת לימודים
אי עמידה בהתחייבויות כספיות למכללה.

3.9.3 תהליך הפסקת הלימודים
3.9.3.1 סטודנט אשר יועלה לוועדת משמעת יקבל זימון בכתב.
בהודעת הזימון יפורטו הסיבות לעריכת וועדת המשמעת ותאריך הוועדה.

3.9.3.2 ההחלטה על הפסקת לימודים של סטודנט תעשה ע”י מנהל המכללה ו/או כל מי שהוסמך על ידו לצורך העניין.
החלטה סופית תתקבל רק לאחר שמיעת הסטודנט. ההחלטה על הפסקת לימודיו של סטודנט תועלה על הכתב ותיחתם ע”י
הגורם המחליט. העתק ההחלטה ישלח ב”דואר רשום” לבית הסטודנט. ההחלטה הינה סופית.
במקרה של הפסקת לימודיו של סטודנט מסיבות משמעת, יחול על הסטודנט נוהל פרישה מלימודים. במקרה כזה יחשב יום ההחלטה על הפסקת
לימודיו של הסטודנט כיום הודעה על פרישה מלימודים (שכר לימוד יחסי יוחזר, או לא, על פי נוהל המכללה בנוגע להחזר שכ”ל ומועד ההחלטה על הפסקת לימודים).

4. תכנית הלימודים ומערכת שעות הקורס
4.1 תכנית הלימודים ומערכת השעות (אקדמיות):
בתחילת הקורס תחולק תכנית הלימודים ומערכת השעות, המכסה את מספר השעות המלא שהוקצב לכל נושא. חגים או חופשות אינם נכללים במניין שעות הקורס.

4.2 שינויים בתכנית הלימודים ומערכת השעות
יש לקחת בחשבון שינויים בלתי צפויים מראש במהלך הקורס בתכנית הלימודים ומערכת השעות
(מדריכים, היקף שעות שיועד לנושא מסוים, תכנים, ימי הלימוד ושעות הלימוד).
תכנית הלימודים ומערכת השעות המחולקת בתחילת הקורס נועדה להדגים את המסגרת הכללית המתוכננת. חלק מתכני הקורס עשוי להשתנות מעת לעת גם במהלך הקורס בהתחשב בצרכים
אקדמיים ופדגוגיים, עדכון ופיתוח, התאמה לאוכלוסיית הלומדים, או למיטב שיפוטה ושיקול דעתה של המכללה.

למען הסר ספק, מובהר כי המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת, לפי שיקול דעתה, שינויים בתכנית הלימודים, היקף שעות הלימוד, סגל המדריכים מיקום הלימודים , צורת הלמידה וכד’,
ולא יראו בכל 
מידע המפורט בדפי המידע של המכללה כהתחייבות כלשהי מצד המכללה.

4.3 מכסת מערכת שעות:
תכנית הלימודים בקורס בנויה על בסיס מכסת שעות שנקבעה לקורס. מכסה זו מחושבת על פי חלוקה של 45 דקות לכל שעת לימוד אקדמית וכוללת בתוכה בחינות או פרויקטים היכן שנדרש.
מכסת השעות האקדמיות בקורס תינתן בכל מקרה במלואה גם אם תכנים מסוימים עשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת.

4.4 עדכוני מערכת שעות
מעת לעת ובהתאם לצורך נפרסם עדכוני מערכת שעות. העדכונים כוללים: מועדי שיעורים, השלמת שעות, שינויים בנושאי הלימוד, שינויי מדריכים בשיעורים מסוימים וכו’.
עדכון מערכת השעות יפורסם בתוספת ציון תאריך העדכון. על סטודנט שלא השתתף בלימודים ביום בו חולק העדכון, לדאוג לקבלו במינהל המכללה. על הסטודנטים לשמור על עדכוני מערכת השעות ולדאוג לביטול
המערכות הקודמות.
לתשומת לבכם – במהלך הקורס צפויים מספר עדכונים .

4.5 השלמת שעות
במידה ויהיה צורך בהשלמת שעות בקורס (עקב ביטולי שיעורים, צורך בתרגולים נוספים וכו’), יתכן וההשלמות תינתנה בימים שאינם ימי הלימוד הקבועים של הקורס.
תינתן על כך הודעה מיוחדת.

5. מבחנים וציונים
5.1 מבחנים ועבודות בקורס
גם אם אין הדבר מצוין בתכנית הלימודים, בכל קורס יהיו בחינות או עבודות בסיומו של כל נושא, כפוף לשיקול דעתם של המרכז המקצועי והמדריך בקורס.
5.2 נוהלי בחינות:
5.2.1 כל בחינת סיום נערכת במועד אחד בלבד.
5.2.2 במידה והסטודנט לא הגיע לבחינה במועד שנקבע (בכפוף לתיאום ולאישור מראש עם מינהל המכללה ומדריך הקורס), או שהסטודנט נכשל בבחינה באחריותו ליצור קשר עם –
מינהל המכללה לתיאום והרשמה למועד ב’ לבחינה.
5.2.3 מועד הבחינה יתקיים לא בהכרח בימי הלימוד כפי שהיו נהוגים במהלך הקורס.
5.2.4 סטודנט רשאי להבחן רק בתנאים הבאים:

 • עמד בדרישות הקורס כפי שנקבעו ע”י המכללה ומדריך הקורס.
 • מופיע ברשימת הסטודנטים של הקורס.

5.2.5 במהלך הבחינה ישמעו הסטודנטים להוראות המשגיח. ברוב הבחינות אין נוכחות מדריך בכיתה.
5.2.6 חובה להתייצב בכיתת הבחינה 15 דקות לפני תחילתה.
5.2.7 לאחר חלוקת הבחינות לא תורשה כניסת סטודנטים לבחינה.
5.2.8 על הנבחן להציג בפני המשגיח תעודה מזהה לפני הבחינה. לא יורשה להבחן מי שלא יציג תעודה מזהה.
בקשה בכתב למועד מיוחד תישקל רק בנסיבות יוצאות מן הכלל ולגופו של עניין. מי שנכשל במועד מיוחד לא יהיה זכאי לבחינה נוספת.
5.2.9 נכשל הסטודנט במועד ב’ או במועד מיוחד, אם אושר לו כזה, לא יהיה זכאי למועד נוסף.
5.2.10 סטודנט שנכשל בכל המועדים נידרש לחזור על המודול בו נכשל. החזרה על הקורס תעשה במהלך שנת הלימודים העוקבת לשנה בה למד, בכפוף למדיניות המכללה לגבי חזרה על קורס (ראה סעיף 2.2)

נהלי הגשת פרוייקטים
לכל פרוייקט בקורס יקבע מועד אחרון להגשה הפרוייקט כל בקשה לדחית מועד ההגשה יחוייב בהגשת בקשה רשמית (באמצעות מייל או פקס).
היה והבקשה מאושרת, על הסטודנט יהיה לשאת בתשלום עלויות על סך 122 ₪ (כולל מע”מ)
במידה והסטודנט לא הגיש בא הפרוייקט גם במועד הדחיה, עלויות הטיפול יעמדו על 222 ₪ (כולל מע”מ). לא ינתנו דחיות נוספות.

5.3 פרסום ציונים:
ציונים עבור בחינות יתפרסמו תוך 14 ימי עבודה מיום הבחינה.
ציונים עבור פרויקטים יתפרסמו תוך חודשיים מיום ההגשה.
עבודות בית, מטלות שוטפות ותרגילים מחויבים הגשה אך לא מתקבל עליהם ציון.

5.4 שיפור ציון נכשל:
סטודנט המבקש לשפר ציון נכשל יוכל לעשות זאת רק במועד ב’. בכל מקרה יחשב הציון במועד ב’ כציון הסופי בקורס, גם אם הוא נמוך מהציון שקיבל הסטודנט במועד הראשון.
היה ונכשל הסטודנט במועד ב’ לא יהיה זכאי למועד נוסף. במקרה זה יחול עליו סעיף 5.2.1 לעיל.

5.5 ציונים
5.5.1 הציונים הניתנים עבור ההישגים בלימודים הם:

 • מעולה 90 – 100
 • טוב מאד 80 – 89
 • טוב 70 – 79
 • כמעט טוב 60 – 69
 • נכשל 0-59
 • ציון המעבר הנמוך ביותר הוא – 62

5.5.2 סטודנט רשאי לערער על ציון שקיבל בבחינה/עבודה בקורס.

5.6 ערעור על ציונים
5.6.1 כל סטודנט רשאי לערער על תוצאות בחינה, פרויקט ועבודת גמר. ניתן לערער על הציון עד 2 ימים מיום פרסום הציון.
5.6.2 ערעור על ציון לרבות ציון חיובי יהיה מנומק על סמך הערות המדריך המקצועי בלבד ויעשה בכתב (ע”ג טופס בקשת סטודנט).
5.6.3 לצורך ערעור על ציון יוכל הסטודנט לעיין במחברת הבחינה או הפרויקט, במועד שיפורסם. נוהל התנהגות בעת עיון כנוהל התנהגות בעת בחינה.
5.6.4 החלטת המרצה תינתן תוך 2 ימים מהגשת הערעור על הציון.
5.6.5 החלטת המרצה לשנות או להשאיר הציון כפי שהוא, תנומק על טופס בקשת הסטודנט. החלטת המרצה הינה סופית.

5.7 שמירת מבחנים ועבודות
מבחנים ישמרו עד שלושה שבועות מיום פרסום הציונים, לצורך תהליך הערעור.
עבודות ופרוייקטים תישמרנה שבועיים מיום פרסום הציונים. אין המכללה מתחייבת לשמור עבודות או בחינות מעבר למועד זה והן תיגרסנה.
בכל מקרה, מחברות מבחנים ניתנות לעיון בלבד ואינן מוחזרות לסטודנט.

5.8 הערכת הישגים
הישגי הסטודנט ייקבעו על סמך כל המטלות לרבות תרגילים, בחנים, בחינות ופרויקטים אשר יוטלו על הסטודנט במהלך לימודיו על פי שיקול דעתו של מדריך הקורס.
משקל כל מטלה ביחס למטלות האחרות, עפ”י שיקול דעת המדריך.

6. שכר לימוד תשלומים ורישום 

הרישום לקורסים השונים של מכללת סמארט
היינו באמצעות חברת מכירות חיצונית,
לכל שאלה בנושא רישום ותשלומים יש לפנות ישירות למוקד המכירות בטלפון : 073-3148528

** למען הסר ספק – מכללת סמארט איננה קשורה בצורה כזו או אחרת לנושאים פיננסיים.

6.1 שכר לימוד
מידע בנושא שכר לימוד, פריסת התשלומים, הרשמה וכו’ כלול בחומר הנשלח לכל מתעניין בקורסי המכללה ומהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות בין הסטודנט והמכללה.
אי עמידה בתנאי תשלום שכר לימוד מהווה הפרת ההתקשרות עם המכללה באופן יסודי.

6.2 הפסקת לימודים
סטודנט אשר נרשם ללימודים ונאלץ מסיבה כלשהי להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך למינהל המכללה בכתב בלבד.
יום ההודעה על הפסקת הלימודים הינו היום הקובע להפסקת לימודיו. ההודעה תעשה אך ורק בכתב באמצעות טופס הפסקת לימודים אותו ניתן לקבל במינהל המכללה.

6.3 שיעור החיוב הכספי במקרה של ביטול /הפסקת לימודים

 1. הודעת ביטול הרשמה/השתתפות בקורס תעשה באמצעות מילוי טופס בקשה בכתב בלבד ותשלח לכתובת המייל של המכללה info@smart-college.co.il
 2. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. המכללה רשאית לדחות את מועד הפתיחה בהתאם למספר הרשמים במחזור הלימודים ומטעמי נוחות ככל שיהיו.
 3. תנאי החיוב הכספי במקרה של ביטול / הפסקת לימודים הינם כדלקמן :

חיוב שכר לימוד

המועד  בו הודיע הסטודנט על ביטול/הפסקת לימודיו

5% מתעריף הקורס או 100 ש”ח הנמוך מבניהם

ביטול השתתפות בקורס – עד 14 יום מיום ביצוע ההרשמה בתנאי שהביטול ייעשה  עד 7 ימים (שאינם ימי מנוחה)  לפני פתיחת הקורס

65% מתעריף הקורס

ביטול השתתפות בקורס – החל מהיום ה 15 מיום ביצוע ההרשמה ועד תחילת הקורס כפי שמופיע בהסכם זה

  

 חיוב מלא

לאחר פתיחת הקורס כפי שמופיע בהסכם זה.

קורסים דיגיטליים לא ניתנים לביטול.

גובה דמי ההרשמה- 980 ₪. סכום זה יגבה עבור פתיחת יוזר, תשלום ביטוח, הזמנת ספרים וערכות לימוד.

סכום זה לא יוחזר לנרשם גם אם יחליט לבטל את מועמדותו.

7. סיוע בהשמה
במכללה פועלת יחידה להכוון תעסוקתי שמטרתה לסייע לסטודנטים ובוגרים להשתלב בשוק העבודה.
פעילות היחידה מתמקדת בחיזוק הקשר בין בוגרי המכללה לתעשיות מובילות במשק, עדכון שוטף של היצע משרות פנויות וייעוץ בכתיבת קורות חיים.
למען הסר ספק המכללה ו/או חברת סמארט גרופ דיוי אינן מחויבות בזאת בביצוע השמת סטודנטים. השירות נעשה כחלק ממחויבותנו כלפיכם וברוח תודעת השירות של מכללת סמארט
אנו מנהלים מרכז השמה המאפשר לנו להיות שותפים להרחבת מעגל ההתקשרות עמכם גם לאחר סיום הכשרתכם המקצועית אצלנו.
היחידה להכוון תעסוקתי מרכזת את קורות החיים של תלמידי ובוגרי המכללה, מקבלת עדכוני משרות בחברת סמארט גרופ דיוי ומחוצה לה ומתווכת בין הבוגרים ובין המעסיקים.
למען הסר ספק, המכללה ו/או חברת סמארט גרופ דיוי אינן מחוייבות בזאת בביצוע השמת סטודנטים, והכל בכפוף שיקול דעתן הבלעדי.

8. תנאים כללים
8.1 הסטודנט מסכים ומאשר כי לימודיו במכללת סמארט אינם מקנים לו ולא יקנו לו זכות לתביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג, לרבות פיצויים או אכיפה כלשהיא כלפי מכללת סמארט.
כן מאשר הסטודנט כי כל החלטה בדבר הנחות והטבות אשר יחולו על הסטודנט יהיו נתונות לנציג מוסמך מטעם מכללת סמארט,
בלעדית, והן תהינה סופיות ובלתי ניתנת לערעור, דיון או לתקיפה בערכאה שיפוטית כלשהי.
הסטודנט מאשר כי לא תהינה לו כל טענות ו/או תביעות הקשורות להחלטה זו.

8.2 למכללת סמארט הזכות הסופית והמוחלטת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כל דבר הקשור לידיעון ותקנון לסטודנט (להלן: “התקנון”)
המובא לעיל והיא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתקנון, ובכלל זה לבטל, לשנות או להאריך את תנאי התקנון בכל עת.
בכל מקרה של מחלוקת או אי הבנה תהא ההכרעה בידי מכללת סמארט והכרעתה תהא סופית.

8.3 מכללת סמארט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה שכר הלימוד, מכל סיבה שהיא, בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
מכללת סמארט לא תישא בכל אחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד,אבדן, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, הוצאה מכל מין וסוג
שיגרמו למי מהסטודנטים ו/או בכל תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לסטודנט, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל הלימודים במכללת סמארט והסטודנט מוותר על כל טענה,
תביעה או דרישה כלפי מכללת סמארט, בקשר לכך.

8.4 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות התקנון ו/או כל עניין אחר הנוגע
ללימודים במכללת סמארט הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

8.5 הסטודנט מאשר בזאת, שקרא והבין תקנון זה במלואו וכלליו ידועים לו ומוסכמים עליו, ובהשתתפותו
בקורסים המועברים במכללת סמארט הינו מאשר ומתחייב כי ימלא אחר הוראות התקנון, וכי אלו מחייבות אותו והוא פוטר את סמארט וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או
בעקיפין, הנוגע ללימודים במכללת סמארט.